17.07.2017
Κωδικός F-98-0543
SOIC (small outline IC) clip kits include 0.15” and 0.3” (wide) versions of 8, 14, 16, 18, 20, 24, 28 pin clips and three DIP Clip cables. The 98-0543 kit is compatible with the Tracker 2800S and Tracker 2700S.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
* Απαραίτητα πεδία